Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm

Stockholms län

Information

716400-0890 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Vaxholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm finns i.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm har varit registrerat sedan 1944-08-03 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm är och det finns flera verksamheter i Vaxholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Börjesson, John Ivan -Tingström, Christian Erik Axel

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm så kan ni göra det på telefon genom 073-6252486 eller genom brev på följande adress:
Lärkv., 185 34, Vaxholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Vaxholm och det är Börjesson, John Ivan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Enström, Björn Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Thillberg, Sven Magnus som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Tingström, Christian Erik Axel som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Öbrink, Emma Ingrid som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Jens-Joachim som är född 1971 och har titeln SuppleantDahl, Barbro Elisabet som är född 1938 och har titeln Suppleant,