Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm är ett av många bolag som finns i Vaxholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1989-01-09.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Kullasundsv. 39 B, 185 37, Vaxholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-54175007.

Vaxholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Josefsson, Rolf Stern Anders -Larsson, Lena Elisabeth -Lundgren, Eva Marie-Ann.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm och det är följande personer, Josefsson, Rolf Stern Anders som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lena Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Eva Marie-Ann som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfvenmark, Maria Caroline som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellquist, Lars Eric Thomas som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Helén Elisabeth som är född 1967 och har titeln Suppleant.Krokstedt, Carl-Magnus Nils Elias som är född 1943 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm är 716420-4096.