Skärgårdsholken ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Skärgårdsholken ekonomisk förening hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vaxholm som är den kommunen där Skärgårdsholken ekonomisk förening finns. I Vaxholm så finns det många olika Ekonomisk förening och i Stockholms län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Skärgårdsholken ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Skärgårdsholken ekonomisk förening har haft sedan 2006-02-15. Skärgårdsholken ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Skärgårdsholken ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Ytterbyvik 1, 185 94, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54137430.

Vaxholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Skärgårdsholken ekonomisk förening har idag 716421-8864 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Skärgårdsholken ekonomisk förening

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva förskoleverksamhet eller annan likvärdig verksamhet vari med- lemmarna bereds arbete.

I Skärgårdsholken ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brottman, Eva Carina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Christenson, Ann Elisabet som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunneby, Camilla Barbro Margareta som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, .