Äppelängen ek. för.

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Äppelängen ek. för.. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Vaxholm här finns det många olika Ekonomisk förening. Äppelängen ek. för. tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Vaxholm jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Äppelängen ek. för. är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769603-1314.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-54137297 alternativt besöka eller skicka post till Äppelängen ek. för. på följande adress Ytterbyvik 1, 185 94, Vaxholm.

Äppelängen ek. för. är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1998-01-01.

I Äppelängen ek. för. så sitter följande personer i styrelsen: , , ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall verka för en kreativ, kvalitativ och stimulerande barnomsorg för barn i Vaxholms kommun. Föreningen skall följa de regler och riktlinjer samt krav som ställs av skolverket, kommunen och andra myndigheter. För den dagliga pedagogiska verksamheten svarar medlemmarna, vilka arbetar i föreningen, samt av föreningen anställd personal, som i anställningsvillkoren och tjänstebeskrivningen ges uppdrag att tillsammans med medlemmarna ansvara för verksamheten. Medlemmarna har det yttersta ansvaret och fungerar som föreståndare.