Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1

Stockholms län

Information

769603-4219 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Vaxholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 har varit registrerat sedan 1998-09-28 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2004-10-07.

Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 är och det finns flera bolag i Vaxholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Karl Gösta Torsten -Jonasson, Anders Roland -Morin, Sven Ingvar

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 så kan ni göra det på telefon genom 08-54130814 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Vaxholms Centrum nr 1 och det är Eriksson, Per Johan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Karl Gösta Torsten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Rune Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Anders Roland som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Morin, Sven Ingvar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Agger, Eva Kari som är född 1966 och har titeln SuppleantBlomstergren Wigren, Britt-Inger E som är född 1948 och har titeln Suppleant, Morin, Eva Linnéa Elisabeth som är född 1949 och har titeln Suppleant,