Bostadsrättsföreningen Tallen 10

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Tallen 10 är ett bolag som finns i Vaxholm. I Bostadsrättsföreningen Tallen 10 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bredesen, Morten som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Håkan Börje som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Östmar, Ann Mariana som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Östmar, Claes Anders som är född 1972 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tallen 10 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Tallen 10 på telefon 070-8822721.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Tallen 10 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Tallen 10 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Vaxholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Tallen 10 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Tallen 10 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2004-08-19.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tallen 10 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Tallen 10 har 769607-8166 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.