Bostadsrättsföreningen Minören 2

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Minören 2 är ett bolag som finns i Vaxholm. I Bostadsrättsföreningen Minören 2 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dahlstedt, Leif Erik som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Robert Jonas som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Jörgensen, Märta Ingrid som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Björn Krister som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellbert, Alf-Yngve Greger som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Britta Maria som är född 1957 och har titeln SuppleantKarlsson, Barbro Hedvig Iréne som är född 1941 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Minören 2 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Minören 2 på telefon 08-7797200.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Minören 2 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Minören 2 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Vaxholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Minören 2 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Minören 2 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Minören 2 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Minören 2 har 769609-7190 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.