Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön är ett av många bolag som finns i Vaxholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2004-02-20. Men sedan 2006-01-27 så har Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Karl Martins v. 16, 185 33, Vaxholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Vaxholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön och det är följande personer, Cederqvist, Claes-Olof som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Järnström, Anders Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlson, Tage Gunnar Bertil som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Möllerström, Johan Anders Jakob T som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Silfver, Eva Kristina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Pauli Valdemar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot.Miran, Ayca Mia som är född 1968 och har titeln Suppleant, Rutström, Bert Torbjörn som är född 1955 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Alfågeln Waxön är 769610-5241.