Bostadsrättsföreningen Ruskpricken

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Ruskpricken. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Vaxholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ruskpricken tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Vaxholm jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Ruskpricken är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769610-6561.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Ruskpricken på följande adress Kronängsv. 29, 185 31, Vaxholm.

Bostadsrättsföreningen Ruskpricken är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Ruskpricken så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Karlsson, Inger Maria Louise som är född 1949 och har titeln Suppleant . Tisell, Kerstin Elisabet som är född 1949 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.