Bostadsrättsföreningen Minören 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Minören 1 är ett bolag som finns i Vaxholm. I Bostadsrättsföreningen Minören 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dahlblom, Kjell Gustav som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekendahl, Björn Christer som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Lena Viola som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Laitinen, Karin Gunilla som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, Svea Gunilla Mariana som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Åsaborn, Barbro Ann-Britt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotEkendahl, Britt-Mari som är född 1947 och har titeln Suppleant, Flack, Carl Lennart som är född 1948 och har titeln Suppleant, Sund, Patrik Mikael som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Minören 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Minören 1 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Minören 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Minören 1 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Vaxholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Minören 1 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Minören 1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Minören 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Minören 1 har 769612-2816 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.