Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vaxholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 finns. I Vaxholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 så kan ni göra det genom att skicka er post till Soldatg. 13 C, 185 34, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54175950.

Vaxholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 har idag 769613-1270 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Timmermannen 13 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Almlöf, Richard Stephan Mario som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Crenér, Rasmus Olof som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ulf Börje Mårten som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Svartengren, Anna Barbro Helena som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerlund, Siv Margareta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, .