VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG

Stockholms län

Information

VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vaxholm som är den kommunen där VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG finns. I Vaxholm så finns det många olika Handelsbolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Handelsbolag. VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG tillhör bolagstypen Handelsbolag och företaget har F-skatt vilket VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG har haft sedan 1994-01-01. VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG har funnits sedan .

Vill ni skicka post till VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG så kan ni göra det genom att skicka er post till Björkstigen 3, 185 34, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54131262.

Vaxholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG har idag 916643-6163 som sitt organisationummer.

; ÅKE HAZELL ENSAM är den som för stunden ansvarar för VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG

Läkarmottagning och hembesök, undervisning, före- läsningar, kliniska och medicinska undersökningar, författande av medicinska artiklar

I VAXHOLMS HUSLÄKARE HANDELSBOLAG så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är HAZELL, KARIN BIRGITTA som är född 1949 och har titeln Bolagsman, Hazell, Åke Gustaf som är född 1942 och har titeln Bolagsman, .