Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag

Stockholms län

Information

Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vaxholm som är den kommunen där Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag finns. I Vaxholm så finns det många olika Handelsbolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Handelsbolag. Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag har haft sedan 2008-01-31. Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag har funnits sedan och 2008-01-31 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kullasundsv. 7, 185 37, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-42005415.

Vaxholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag har idag 969731-4558 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -bolagsmännen är den som för stunden ansvarar för Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag

Handel och konsultverksamhet, inom följande område: Tillhanadahållning av varor och utbildningar inom området första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt brandskydd.

I Livräddarna i Vaxholm Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Godberg, Bengt Claes-Håkan som är född 1968 och har titeln Bolagsman, Godberg, Sara Maria Thérése som är född 1974 och har titeln Bolagsman, .