PRIF Aktiebolag

Stockholms län

Information

PRIF Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vaxholm som är den kommunen där PRIF Aktiebolag finns. I Vaxholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. PRIF Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket PRIF Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. PRIF Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till PRIF Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Husholmsv. 8, 185 94, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-54137709.

Vaxholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är PRIF Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

PRIF Aktiebolag har idag 556346-0160 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för PRIF Aktiebolag

Bolaget skall ha till ändamål som ett expertorgan biträda försäkringsbolagen dels i deras skadereglering dels och i bolagens interna kontroll av reglerade skador, medverka vid utbildning av försäkringsbolagens skadepersonal samt biträda såväl försäkringsbolagen som deras försäkringstagare såvitt avser skadeförebyggande åtgärder.

I PRIF Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Holmström, Erik Anders som är född 1945 och har titeln VD, Holmström, Erik Anders som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Eva Martha Ingela som är född 1949 och har titeln Suppleant, Hedqvist, Ernst Karl Henrik som är född 1944 och har titeln Revisor, Valkyrian Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .