ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag

Stockholms län

Information

ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vaxholm som är den kommunen där ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag finns. I Vaxholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Mårten Krakows v. 10, 185 33, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54135108.

Vaxholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag har idag 556467-1278 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

I ASR Annika Svensson Redovisning Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Svensson, Annika Charlott som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Ernst Per-Erik som är född 1946 och har titeln Suppleant, Viljanen, Anne-Christine som är född 1946 och har titeln Revisor, Revisor A-C Viljanen som är född och har titeln Revisor, .