ALT Mälardalen AB

Stockholms län

Information

ALT Mälardalen AB är ett av många verksamheter som finns i Vaxholm. Det är nämligen den kommunen som ALT Mälardalen AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

ALT Mälardalen AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2005-10-13.

ALT Mälardalen AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2005-09-26. Men sedan 2005-10-13 så har ALT Mälardalen AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Reginav. 1, 131 50, Saltsjö-duvnäs. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på ALT Mälardalen AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-41021260.

Vaxholm arbetar för att verksamheter som ALT Mälardalen AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för ALT Mälardalen AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva installation, modernisering, service och konsultation avseende hissar och rulltrappor, bostadsanpassningar för funktionshindrade personer samt där med förenlig verksamhet.

Firmatecknare för ALT Mälardalen AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björkqvist, Göran Christer -Jansson, John Leif.

Det finns idag lite personer som är kopplade till ALT Mälardalen AB och det är följande personer, Jansson, John Leif som är född 1953 och har titeln VD, Jansson, John Leif som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Björkqvist, Göran Christer som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jansson, Kjell Arne som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellsson, Kjell Peter som är född 1962 och har titeln Suppleant, Olofsson, Börje Olof Ingmar som är född 1950 och har titeln Revisor.Växjö Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för ALT Mälardalen AB är 556686-4434.